Aansluiting nieuw lid

JA, wij doen graag ons voordeel door lid te worden van Transport en Logistiek Vlaanderen. Neem ons op in uw ledenbestand en stuur ons een factuur voor onze ledenbijdrage.

(*) = verplicht veld

Enkel de transporteurs en logistieke dienstverleners voor rekening van derden zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering.

Door het invullen van dit formulier, verklaar ik mij akkoord dat TLV de toestemming heeft de ingevulde persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door TLV wordt aangehouden met het oog op ledenbeheer en alle vormen van communicatie in dit verband.
Enkel de bevoegde personen binnen TLV zullen tot deze persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden, behalve aan de overheid in de door de wetgeving voorziene gevallen.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan u zich ten allen tijde richten tot TLV, Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge – T: (0)9 210 82 10 – e: info@tlv.be.