ADR VEILIGHEIDSADVISEUR INITIEEL

Ondernemingen die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen, het verpakken van gevaarlijke stoffen moeten beschikken over een veiligheidsadviseur vervoer van gevaarlijke stoffen.
U wordt veiligheidsadviseur door het volgen van een door de overheid erkend cursus en het succesvol afleggen van een overheidsexamen.
De opleiding verschaft u een zeer grondige kennis van de voorschriften betreffende het wegtransport van gevaarlijke stoffen.
Gedurende de opleiding wordt intensief gebruik gemaakt van het ADR-verdrag. Beschikt u niet over deze boeken, dan kun u deze bekomen tegen € 130 (excl. btw). Het examengeld is niet inbegrepen en dient rechtstreeks aan het examencentra te worden betaald.

ADR-opleidingen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Voor deze opleiding moet u bij uw aanvraag het erkenningsnummer van DGT (= DV.O105618) invullen.

Door het invullen van dit formulier verklaart de onderneming kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden via deze link.

Door het invullen van dit inschrijvingsformulier voor het volgen van een opleiding of infosessie, verklaar ik mij akkoord dat TLV de toestemming heeft de ingevulde persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door TLV en haar partner DGT VZW worden aangehouden met het oog op het beheer van de ADR-cursussen.
Enkel de bevoegde personen binnen TLV en DGT VZW zullen tot deze persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden, behalve aan de overheid in de door de wetgeving voorziene gevallen.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan u zich ten allen tijde richten tot TLV, Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge – T: (0)9 210 82 10 – e: info@tlv.be.