ADR VEILIGHEIDSADVISEUR VERVOLMAKING

Het attest heeft een geldigheid van 5 jaar. Vanaf één jaar voor het verstrijken van de geldigheid van uw huidig certificaat, kan u aan een vervolmakingscursus deelnemen en een vereenvoudigd examen afleggen.
De geldigheid van uw huidig certificaat wordt dan met 5 jaar verlengd. De nieuwe geldigheidsperiode gaat in op de afloopdatum van uw huidig certificaat.
Aan de hand van talrijke oefeningen en praktijksituaties wordt het complexe ADR reglement voor u herleid tot een bruikbaar en overzichtelijk werk.
Gedurende de opleiding wordt intensief gebruik gemaakt van het ADR-verdrag. Beschikt u niet over deze boeken, dan kun u deze bij bekomen tegen € 130 (excl. btw). Het examengeld is niet inbegrepen en dient rechtstreeks aan het examencentra te worden betaald.

ADR-opleidingen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Voor deze opleiding moet u bij uw aanvraag het erkenningsnummer van DGT (= DV.O105618) invullen.

Door het invullen van dit formulier verklaart de onderneming kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden via deze link.

Door het invullen van dit inschrijvingsformulier voor het volgen van een opleiding of infosessie, verklaar ik mij akkoord dat TLV de toestemming heeft de ingevulde persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door TLV en haar partner DGT VZW worden aangehouden met het oog op het beheer van de ADR-cursussen.
Enkel de bevoegde personen binnen TLV en DGT VZW zullen tot deze persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden, behalve aan de overheid in de door de wetgeving voorziene gevallen.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan u zich ten allen tijde richten tot TLV, Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge – T: (0)9 210 82 10 – e: info@tlv.be.