Paswoord aanvragen

Lid van Transport en Logistiek Vlaanderen maar nog geen paswoord voor Extranet? Vul dan snel de naam van de firma, de contactpersoon en het e-mailadres in waaronder u bij ons geregistreerd bent. U ontvangt dan meteen uw persoonlijk login en paswoord. Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

Door het invullen van dit formulier, verklaar ik mij akkoord dat TLV de toestemming heeft de ingevulde persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door TLV wordt aangehouden met het oog op toekennen van een login voor het beveiligde gedeelte van de website.
Enkel de bevoegde personen binnen TLV zullen tot deze persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden, behalve aan de overheid in de door de wetgeving voorziene gevallen.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan u zich ten allen tijde richten tot TLV, Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge – T: (0)9 210 82 10 – e: info@tlv.be.