Veilig op Weg

Als u in aanmerking wenst te komen voor een bezoek van een vrijwilligersteam van Transport en Logistiek Vlaanderen, moet u uw school aanmelden via onderstaand formulier. Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

Persoon die kan gecontacteerd worden.

Telefoonnummer waarop de school bereikbaar is.

GSM-nummer waarop de contactpersoon/school kan worden bereikt.

Door het invullen van dit formulier, verklaar ik mij akkoord dat TLV de toestemming heeft de ingevulde persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door TLV wordt aangehouden met het oog op voeren van verkeersveiligheidscampagnes.
Enkel de bevoegde personen binnen TLV zullen tot deze persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden, behalve aan de overheid in de door de wetgeving voorziene gevallen.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan u zich ten allen tijde richten tot TLV, Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge – T: (0)9 210 82 10 – e: info@tlv.be.