Memorandum 2019

Het belang van de transport- en logistieke sector kan nauwelijks overschat worden. Zowel voor tewerkstelling als toegevoerde waarde behoren wij tot de top van de belangrijkste sectoren, en zelfs met duidelijke tekenen van toename van zowel goederenvervoer als logistiek.

De absolute prioriteiten voor TLV vindt u samengevat in ons memorandum. Die zijn het resultaat van grondige besprekingen met ondernemers in verschillende niches. Die input werd aangevuld met de ervaring van onze gespecialiseerde lobbyisten en met verschillende enquêtes bij de TLV-leden.

Zes pijlers groeperen de prioritaire maatregelen die nodig zijn om te kunnen streven naar een groen, vlot en evenwichtig wegtransport. De voorstellen werden gegroepeerd in zes thema's: 

  • Billijke en evenwichtige goederenvervoersmarkt
  • Aantrekkelijke sector voor werknemer én werkgever
  • Steun voor de groene vervoerders
  • Nood aan een beter wegennet
  • Respect voor leefbaarheid en verkeersveiligheid
  • Een eerlijk Europees speelveld

Download hier het memorandum:

Beknopte versie
Uitgebreide versie