De waarheid achter controles op sociale dumping bij transporteurs

De sector van het wegtransport kwam begin deze week andermaal in het nieuws in het kader van een controle-actie rond sociale dumping. TLV neemt aanstoot aan het feit dat er de laatste weken al te vaak gegoocheld wordt met termen als uitbuiting, mensenhandel, e.d.m. Ondernemingen die buiten de lijntjes kleuren moeten aangepakt worden, maar de organisatie van de Vlaamse transporteurs maakt zich vooral zorgen over onschuldige transporteurs die mee in het bad getrokken worden. Daarbij gaan media en vakbonden iets te gemakkelijk voorbij aan het echte probleem!

TLV wenst elk misverstand te vermijden en veroordeelt zonder enige reserve elke vorm van  illegale tewerkstelling. Al op 3 februari 2016 heeft TLV met de bevoegde ministers mee een plan voor eerlijke concurrentie in de transportsector ondertekend. Ook de inspectiediensten en alle sociale partners hebben dit plan onderschreven. Hierin worden 30 effectieve maatregelen opgesomd die moeten bijdragen tot een eerlijker concurrentie in de sector.

TLV ziet minstens drie grote oorzaken voor de oneerlijke concurrentie, met name het verschil in loonkost, de druk op de prijzen vanwege de opdrachtgevers, en ook de verschuiving naar voertuigen van -3,5 ton. Die laatste evolutie wordt steeds sterker omdat veel verplichtingen voor deze voertuigen niet van toepassing zijn. TLV vraagt dan ook dat voor deze voertuigen dezelfde spelregels gelden als voertuigen van +3,5 ton.

Wat betreft de loonkost, stelt TLV vast dat er nog steeds geen enkele actie werd ondernomen in eigen land door de politieke meerderheid. Nochtans is de sector reeds jarenlang vragende partij voor een verlaging van de loonkost. Het dossier ‘zuurstof voor de sector’, mede ondersteund door de vakbonden, werd evenwel nog steeds niet ten uitvoer gebracht door de Belgische regering. Sterker nog: in het zomerakkoord van de federale regering werden lastenverlagingen voorzien voor de bouwsector. Het wegtransport, dat nog meer gebukt gaat onder de internationale concurrentie, bleef jammer genoeg in de kou staan.
 
TLV maakt zich dan ook grote zorgen over de misleidende communicatie van de voorbije dagen en weken, waardoor vele KMO’s die nochtans geen enkele band hebben met een internationale transportgroep in een slecht daglicht worden gesteld.

Daarenboven zijn wij als beroepsorganisatie bijzonder ongerust over het feit dat wij dienen te constateren dat enkel de Belgische internationale transportbedrijven het voorwerp uitmaken van de controles, terwijl de echte buitenlandse transporteurs en de opdrachtgevers met rust gelaten worden!
Het beeld dat zo wordt gecreëerd van de sector weerspiegelt zich in een negatief imago van de sector, de ondernemers en de werknemers, waardoor het ook steeds moeilijker wordt om op de krappe Belgische arbeidsmarkt nog gemotiveerde werknemers te vinden. Het chauffeursberoep is immers al jarenlang een knelpuntberoep.

We betreuren dan ook dat wij aan bepaalde media, de vakbonden en het grote publiek moeten herinneren dat er zoiets bestaat als een vermoeden van onschuld.

TLV herhaalt dan ook haar oproep om maatregelen te nemen die de loonkost van de Belgische transportondernemingen gevoelig verlagen en de strijd aangaan met de buitenlandse illegaal opererende ondernemingen. Daarenboven ijveren wij als sector naar duidelijke regels en een gelijke interpretatie van geharmoniseerde regels door alle Europese landen.

Gepubliceerd op 23/11/2017

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif