Gelijk loon voor gelijk werk blijft uit na stemming Europarlement

Het Europees Parlement stemde gisteren over een aantal onderdelen van het mobility package. TLV heeft een gemengd gevoel bij de beslissingen die werden genomen. Sommige juichen we toe, andere stellen teleur. We lichten per onderdeel de beslissing en ons standpunt toe.

Cabotage
Op het vlak van cabotage zou men een onbeperkt aantal cabotageritten mogen verrichten in een periode van 48 uren binnen een periode van 7 dagen aansluitend op een internationaal vervoer. Na het verrichten van cabotage moet het voertuig terugkeren naar de lidstaat van vestiging en een cooldown periode van 72 uur in acht nemen. TLV is tevreden dat er geen sprake is van liberalisering van de cabotage en het tijdelijke karakter van cabotage bewaard blijft.

Lichte voertuigen
Lichte vrachtvoertuigen zouden vanaf 2,4 ton moeten voldoen aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, alsook onderworpen worden aan de cabotageregels en de rij- en rusttijdenreglementering. TLV juicht dit toe, maar had graag nog een lagere ondergrens gezien. Voor TLV mag alle goederenvervoer over de weg onder dezelfde regels gebracht worden.

Postbusondernemingen
De zogenaamde postbusondernemingen worden verder bestreden door een werkelijke en permanente aanwezigheid te eisen in de lidstaat van vestiging met voldoende aantal laad- en losoperaties in de lidstaat van vestiging. TLV is blij met deze verstrenging, maar is anderzijds niet te vinden voor de vereiste om voldoende parkeerplaatsen te moeten voorzien voor de voertuigen. In heel wat landen, zoals ook België, zijn er onvoldoende bedrijfsgronden beschikbaar om voor alle voertuigen een parkeerplaats beschikbaar te maken. Men mag de economische realiteit niet uit het oog verliezen bij het maken van nieuwe regels.

Rij- en rusttijden
De normale weekendrust zou nu toch mogen doorgebracht worden in het voertuig, op voorwaarde dat het voertuig geparkeerd wordt op een parking die uitgerust is met voldoende faciliteiten op het vlak van sanitair, voeding enzovoort, en mits de parking voldoende beveiligd is. Voor TLV is het belangrijk dat chauffeurs hun weekendrust kunnen doorbrengen in waardige omstandigheden, al vestigen wel graag de aandacht op de noodzaak van voldoende geschikte parkeerplaatsen.

Vervoersondernemingen dienen de werkzaamheden van de bestuurders zodanig te plannen dat deze per periode van drie opeenvolgende weken ten minste één normale wekelijkse rusttijd thuis kunnen nemen. TLV is hier voorstander van, maar vraagt wel om een duidelijk formulering om een efficiënte controle toe te laten.

Daarnaast zouden bestuurders tot 2 uur mogen afwijken van de dagelijkse rijtijd om terug te keren naar de standplaats van het voertuig, mits de overschrijding later wordt gecompenseerd. TLV is hier zeker voor te vinden. De toenemende drukte op de wegen en toenemende calamiteiten vereisen een grotere flexibiliteit.

De slimme tachograaf die vanaf maart 2019 in de nieuwe voertuigen zal ingebouwd zijn, zou vanaf 2024 ook in de bestaande voertuigen moeten worden ingebouwd. TLV is niet gekant tegen een vervroeging van de retrofit, maar een overgangsperiode van minstens 10 jaar lijkt ons noodzakelijk, rekening houdend met de al gedane investeringen van onze leden en de impact die dergelijke maatregelen hebben op de tweedehandsmarkt.

Detachering
Gelijk loon voor gelijk werk blijft het motto van TLV. De stemming in het Europees Parlement stelt teleur op dit vlak. De deur blijft open voor misbruik en de positie van de Belgische vervoerder blijft onder druk staan. Enig lichtpuntje is het voornemen tot het vermijden van buitensporige administratieve verplichtingen door het opmaken van een gesloten lijst van maatregelen die de lidstaten mogen opleggen. Harmonisatie is hier door iedereen gewenst.

Gepubliceerd op 5/06/2018

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif