Nieuwe cabotageregels treffen Belgische transporteurs

De TRAN-commissie heeft gestemd over de Europese transportregels van het Mobility Package. De meeste voorstellen werden weggestemd, waardoor de afhandeling van het Mobility Package opnieuw vertraging oploopt. Wat wel werd goedgekeurd is de verplichte terugkeer van het voertuig naar het thuisland na drie dagen cabotage. Een vrachtwagen die voor internationaal vervoer wordt ingezet, moet minstens om de vier weken huiswaarts keren.

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) vindt dat opnieuw te weinig stappen vooruit werden gezet, in de richting van een evenwichtige markt. De oneerlijke concurrentie tussen West- en Oost-Europa houdt zo aan. Als het voorstel rond de verplichte terugkeer ook de plenaire zitting van het parlement overleeft, dan wordt het evenwicht tussen West en Oost wel licht hersteld.

Mes snijdt aan twee kanten

Maar opnieuw moet TLV een kanttekening maken, bij de nieuwe cabotageregels: ook een cooldownperiode van zestig uur zou gelden. “Transporteurs uit kleine landen, zoals België, voeren meer opdrachten uit over de grens. De maatregel moet oneerlijke concurrentie uit lageloonlanden tegengaan, maar heeft ook voor de Belgische transporteurs een negatief effect. Zij zullen telkens zestig uren moeten wachten om hun activiteiten, die nog steeds in belangrijke mate in de grote buurlanden gebeuren, voort te zetten”, klinkt het. “Het mes snijdt aan twee kanten.”

Weggestemd

De TRAN-commissie stemde onder meer tegen de voorstellen over de rij- en rusttijden en detachering. Dat betekent dat het verbod voor vrachtwagenchauffeurs om hun lange weekendrust door te brengen in hun voertuigcabine voorlopig blijft. TLV staat achter dat verbod  en pleit voor menswaardige omstandigheden voor chauffeurs om hun lange weekendrust door te brengen.,. Alleen wordt het bestaande verbod in de meerderheid van de lidstaten niet gecontroleerd of vervolgd.

Papierlast

Ook de administratieve rompslomp die komt kijken bij detachering, door de verschillende regels voor elke Europese lidstaat, blijft voorlopig. En dat stemt TLV minder gelukkig: “Het enorme papierwerk kost ondernemers, en zeker de kmo’s, handenvol geld. We hopen dat een snelle herwerking van de voorstellen voor het Mobility Package verbetering brengt.”

Gepubliceerd op 11/01/2019

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif