TLV dagvaardt Belgische Ubers van het goederenvervoer

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging voor ondernemingen in transport en logistiek, heeft de online platformen Parcify en Vengo voor de rechter gedaagd. Parcify is een dochteronderneming van bpost. Beide bezorgdiensten zouden schuldig zijn aan verschillende inbreuken en zo zorgen voor oneerlijke concurrentie op de transportmarkt.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde enkele maanden geleden dat Uber transportdiensten aanbiedt, en dus meer is dan een dienst die passagiers met chauffeurs verbindt. Het online taxiplatform moet daarom als vervoersbedrijf worden gezien, en niet alleen als dienst die als tussenpersoon optreedt.

De markt van het goederenvervoer over de weg is streng gereglementeerd. Belgische vervoerders en tussenpersonen moeten aan verschillen eisen voldoen. Sinds het oordeel van het Europese Hof moet ook Uber zich aan de regels voor vervoersbedrijven houden. Het taxiplatform mag daarom onder meer geen ritten met niet-professionele chauffeurs meer aanbieden.

TLV zag het oordeel van het Europees Hof als basis om gelijkaardige initiatieven op het vlak van goederenvervoer een halt toe te roepen. TLV is van mening dat ook Vengo en Parcify als tussenpersonen voor goederenvervoer voor derden moeten worden beschouwd. “Zolang dat niet gebeurt, vervalsen de platformen de vervoersmarkt met oneerlijke praktijken”, stelt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV.

Parcify en Vengo schakelen particulieren in om hun pakjes te vervoeren, in plaats van professionele transporteurs. En dat kan niet, stelt Verkinderen. “Die particulieren beschikken niet over de vereiste vervoersvergunning. De wet eist een vergunning voor alle motorvoertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. En daar vallen alle bestelwagens en zowat alle personenwagens onder.

"Vengo en Parcify treden ook zonder vergunning op als vervoerscommissionair, als erkende tussenpersoon voor het vervoer van goederen voor derden. Ook dat kan niet. Zij omzeilen op verschillende vlakken de regels van de transportmarkt. Vreemd voor een bedrijf dat als dochter van bpost door de federale overheid wordt gecontroleerd.”

Daar stopt het volgens Verkinderen niet. “Beide bedrijven oefenen bovendien controle uit op de tarieven die gehanteerd worden, de verzekering, het soort transport dat wordt aangeboden enzovoort. Oneerlijke concurrentie is hier het sleutelbegrip, en daar wil TLV haar leden voor beschermen. De spelregels zijn streng maar eerlijk, en moeten gelden voor iedereen.” TLV vordert daarom een dwangsom van 1.000 euro per dag dat Parcify en Vengo nog langer vervoersdiensten organiseren zonder vergunning.

Gepubliceerd op 7/06/2018

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif