TLV haalt slag thuis : meerwaarde bij verkoop vrachtwagen ook na 2020 onbelast

In het zomerakkoord had de Federale Regering beslist om de vrijstelling van belasting op meerwaarde bij verkoop van zware bedrijfsvoertuigen af te schaffen. Het systeem dat al bijna 20 jaar bestond, was nochtans dé garantie voor investeringen in een steeds groenere vloot bij transporteurs. Daarom heeft TLV in de afgelopen weken sterk aangedrongen om het systeem alsnog te behouden. De regering is nu TLV gevolgd. TLV is uiterst tevreden met deze beslissing.

Sinds het begin van de eeuw bestaat in de vennootschapsbelasting de regel dat meerwaarde die ontstaat bij de verkoop van de bedrijfsvoertuigen van een transporteur niet belastbaar zijn. Voorwaarde is wel dat de transporteur dat bedrag herinvesteert in een motorvoertuig of aanhangwagen die aan strengere ecologische eisen voldoen.

Dank zij dit systeem konden transporteurs sneller hun wagenpark verjongen. Ook het eigen vermogen van de vervoersfirma’s werd versterkt. En tijdens de crisisperiode vielen niet nog meer faillissementen te noteren in de door zware internationale concurrentie geteisterde sector.

Momenteel staat de transporteur meer dan ooit voor de uitdaging om inzake klimaat en milieu de emissies in te perken. Het was dan ook met verbijstering dat TLV had vernomen dat het zomerakkoord van de federale regering voorzag in de afschaffing van het systeem. TLV heeft de betrokken Ministers gewezen op het cruciaal belang van het behoud van de regels.

De vele inspanningen van TLV werpen nu hun vruchten af. De kern van de regering heeft de beslissing van het zomerakkoord teruggedraaid.

In eerste instantie blijft het huidig systeem bestaan tot 2020. Maar ook na 2020 blijft de meerwaarde bij verkoop van vrachtwagens en aanhangwagens nog onbelast. Wel worden de criteria gemoderniseerd om van die vrijstelling van belasting te kunnen genieten. Zo wordt in de criteria uitdrukkelijk opgenomen dat herinvesteringen in motorvoertuigen op gas, elektriciteit of waterstof de vrijstelling van belasting garanderen.

TLV is zeer tevreden dat de Federale Regering op haar beslissing is teruggekomen. In de komende periode volgt nog het definitief vastleggen van alle criteria om van de vrijstelling van belasting te genieten. TLV wil hier actief aan meewerken. Ambitieuze maar tegelijk realistische criteria zijn de beste garantie voor ecologische én economische stappen vooruit voor de Belgische transporteur.

Gepubliceerd op 11/12/2017

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif