TLV niet te spreken over uitbreiding netwerk kilometerheffing

TLV heeft met verbazing in de pers vernomen dat er concrete plannen klaar liggen om het netwerk van betolde wegen in het kader van de kilometerheffing uit te breiden.

Toen de kilometerheffing op 1 april 2016 werd ingevoerd, maakten TLV en de Vlaamse regering afspraken over de mogelijke effecten van sluipverkeer. Die afspraken komen neer op volgende principes:

  1. Er kan enkel een uitbreiding van de betolde wegen komen indien gedurende een langere periode objectief een toename van vrachtverkeer wordt vastgesteld.
  2. De toename moet groter zijn dan verklaarbaar door economische groei of toevallige omstandigheden zoals wegenwerken op bepaalde plaatsen.
  3. Eventuele uitbreidingen worden besproken met de sector voordat hierover beslissingen genomen worden.

Vandaag lijkt de beslissing al gevallen te zijn en worden de transporteurs geconfronteerd met 150 kilometer bijkomende tolwegen. TLV wijst erop dat een aantal wegen die circuleren in de pers en binnenkort betalend zouden worden, zelfs helemaal geen alternatieve wegen zijn voor betolde wegen, en dat er dus van ontduiking of sluipverkeer geen sprake kan zijn.

Transportondernemers zijn nog steeds geconfronteerd met zeer harde (internationale) concurrentie. Het is dan ook maar logisch dat gekozen wordt voor een route waarbij de combinatie van afstand en tijd het beste resultaat oplevert inzake CO2 uitstoot en mobiliteitsefficiëntie. Elke toevoeging van betalende wegen zal hoe dan ook leiden tot kostenverhogingen bij de transporteurs. Die kunnen niet anders dan die stijging door te rekenen aan hun klanten.

TLV dringt nog eens aan bij de Vlaamse regering op de beloofde dialoog, en staat erop dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Tot slot herhaalt TLV dat de congestie enkel kan opgelost door ook personenwagens een kilometerheffing te doen betalen. Het zou alvast van politieke moed getuigen mocht de Vlaamse regering de kilometerheffing uitbreiden naar lichtere voertuigen veeleer dan de vrachtwagens opnieuw te viseren.

Gepubliceerd op 26/10/2017

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif