TLV steigert bij beslissingen Europese raad

De Europese transportraad heeft een akkoord bereikt over extra maatregelen om sociale dumping in de sector te bestrijden. Op een aantal vlakken een geslaagd overleg, stelt Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV), maar volgens de beroepsorganisatie slaan de ministers op een aantal cruciale punten de bal mis. TLV betreurt de te korte overgangsperiode voor het installeren van de nieuwe, slimmere tachograaf in bestaande voertuigen. Ook de cooldownperiode van vijf dagen stoot de organisatie tegen de borst.

Langere retrofit

De Europese raad van transportministers wil dat alle bestaande tachografen tegen 2024 vervangen worden door de slimmere tachograaf, tweede generatie. Voor TLV is die korte retrofit onaanvaardbaar, lettend op de hoge kostprijs. "Een overgangsperiode van minstens tien jaar is noodzakelijk, rekening houdend met de andere hoge investeringen die van transporteurs worden verlangd, en de impact die dat soort maatregelen hebben op de tweedehandsmarkt", stelt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV.

Geen cooldown

Ook is TLV gekant tegen de cooldownperiode van vijf dagen na cabotage. Tussen twee cabotageperiodes moet volgens de regeling een 'wachttermijn' van vijf dagen worden gerespecteerd. Om de interne markt te beschermen, pleit TLV voor het afschaffen van de coolingdown, en voor het terugsturen van de chauffeur naar zijn thuisland. Zoals de maatregel nu bestaat, straft het de ondernemingen in het kleine België die regelmatig cabotage uitvoeren in de grote buurlanden. De maaregel moet sociale dumping tegengaan, maar TLV vreest dat vooral de Belgische vervoerders zullen worden getroffen.

'Transportministers dwalen:

nieuwe stappen halen sector niet uit slop'

 

Ook positieve beslissingen

Wel goed nieuws voor TLV zijn de verplichte terugkeer naar het thuisland na vier weken, de strengere toegang tot de markt voor voertuigen vanaf 2,5 ton, en het wegvallen van administratieve formaliteiten gekoppeld aan bilateraal vervoer, aangezien de detachering tot cabotage beperkt is. TLV is van oordeel dat chauffeurs hun rust in menswaardige omstandigheden moeten kunnen nemen en kan daarom instemmen met het verlengen van het verbod op het nemen van de normale weekendrust in het voertuig.

De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Europees Parlement. TLV klopt daarom de komende weken aan bij de verschillende bevoegde personen, om aan de voorstellen te sleutelen.

Gepubliceerd op 4/12/2018

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif