TLV steunt proefproject kilometerheffing personenwagens

TLV is tevreden dat het proefproject voor een kilometerheffing voor personenwagens binnenkort van start gaat. Files kosten de sector transport en logistiek jaarlijks tientallen miljoenen euro’s. Dit proefproject is een belangrijke eerste stap om de congestie te kunnen aanpakken. Bij een mogelijke kilometerheffing voor vrachtwagens wil TLV niet weten van hoge tarieven die nog meer economische schade zouden veroorzaken.

Verkeerseconomen zijn het er al langer over eens. Los van tal van andere maatregelen is een variabele gebruiksheffing voor personenwagens het beste instrument om de congestie aan te pakken. TLV verdedigt daarom al lang de stelling dat een kilometerheffing voor personenwagens zo snel als mogelijk moet ingevoerd worden.

De proef die nu van start gaat, is voor TLV een belangrijke eerste stap, en krijgt dan ook haar volle steun. Daarnaast blijft TLV pleiten voor uitbreiding van de weginfrastructuur en de aanleg van missing links om de voorspelde groei van verkeer op te vangen. De sector transport en logistiek is hoe dan ook zeer kwetsbaar voor congestie. De kost van files weegt zwaar door op elk bedrijf.

TLV verduidelijkt dat de tarieven van de kilometerheffing in het kader van deze proef geen enkel verband houden met de kilometerheffing voor vrachtwagens die voor 2016 gepland staat. TLV is vragende partij voor overleg over deze tarieven. De Vlaamse transporteurs verwijzen naar het belang van export en de rol van de zeehavens. Daarom zal TLV geen tarieven aanvaarden die de economische positie van ons land, bovenop de torenhoge loonkosten, nog verder verzwakken.

TLV kijkt nu al uit naar de resultaten van de proef met personenwagens. De Vlaamse transporteurs willen hoe dan ook de mogelijke effectieve invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens gekoppeld zien aan één voor personenwagens. Een kilometerheffing uitsluitend voor vrachtwagens zal de mobiliteit niet verbeteren.

Gepubliceerd op 7/02/2014

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif