TLV tevreden over verlaging vennootschapsbelasting, maar teleurgesteld over gebrek aan lastenverlagingen

Afgelopen nacht heeft de regering Michel een akkoord bereikt over de begroting 2018. De regering nam bovendien een flink aantal fiscale en sociaal-economische maatregelen. TLV toont zich uiteraard zeer tevreden over de verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO’s, maar is teleurgesteld dat de regering geen bijkomende maatregelen nam m.b.t. de loonkostenhandicap van de Belgische (transport en logistieke)bedrijven.

In de loop van vandaag zal de federale regering in een persconferentie meer in detail gaan over de krachtlijnen van het akkoord, die reeds in de algemene pers zijn verschenen. Zo zou er dit jaar nog een verlaging komen van de vennootschapsbelasting van 25 naar 20% voor KMO’s, terwijl het voor grote ondernemingen wachten is tot 2018. Vanaf volgend jaar zouden de grote bedrijven geen 34%, maar wel 29% vennootschapsbelasting moeten betalen.

De verlaging van de vennootschapsbelasting is vanzelfsprekend goed nieuws voor de talrijke KMO’s in de transportsector. Ook de herinvoering van een proefperiode is een goede zaak voor de bedrijven. TLV heeft in het verleden steeds gestreden voor het behoud van de proefperiode en pleit sinds de afschaffing al voor een herinvoering. Een herinvoering moet rechtstreekse aanwervingen in de bedrijven opnieuw bevorderen.

TLV betreurt dat er niet voorzien is in een loonlastenverlaging voor de transportsector, zoals reeds jaren door alle sociale partners wordt bepleit in het dossier ‘zuurstof voor de sector’. In vergelijking met de bouwsector, waar het akkoord wel lastenverlagingen voorziet, heeft het wegtransport evenzeer te lijden onder de internationale concurrentie. De loonkost van de Belgische transporteur is bij de hoogste in heel Europa, zoals recent nog aangetoond werd door een toonaangevende Franse studie.

Gepubliceerd op 26/07/2017

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif