Juridische bijstand

Onze juristen zijn experten in transportwetgeving. Door hun kennis van de specifieke problematiek van de transportsector zijn zij het best geplaatst om u te begeleiden. Zij geven advies op maat bij alle problemen die u op de weg en daarnaast kan hebben.

Onze jarenlange ervaring staat garant voor een kwalitatieve en snelle dienstverlening. Een overzicht van onze vakdomeinen:

 • algemene vervoerwetgeving
 • ADR-verdrag
 • CMR-verdrag en de CMR-vrachtbrief
 • rij- en rusttijden, tachograaf
 • boetes (minnelijke schikking of procesverbaal?, terugvordering consignaties…)
 • milieu, afvalstoffen, verpakking…
 • nalezen contracten (leasing-, verzekerings-, vervoercontracten…)
 • fiscale materies (accijnsterugvordering, verkeersbelasting, eurovignet, …)
 • strafrecht
 • verzekeringsrecht
 • ...

Een gespecialiseerd team houdt zich bezig met sociaal- rechtelijke materies:

 • kennis van Europese, nationale en regionale sociale regelgeving
 • vertegenwoordiging in onderhandelingen met overheden, sociale partners, belangengroepen...
 • bemiddeling in sociale geschillen
 • personeelsbeheer
 • begeleiding bij inspectiebezoek (wat zijn uw rechten en plichten; concrete begeleiding van uw dossier)
 • opleidingen in actuele sociale materies.
deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif