Nieuwsberichten 2017

13/12/17 - SLUITING FOD MOBILITEIT EN VERVOER - DIENST VERVOERSVERGUNNING

vanaf 23/12/2017 t.e.m. 01/01/2018. Op 2/1/2018 is deze dienst enkel in de voormiddag geopend.

Lees verder »

22/11/17 - Vlaamse subsidies voor verkeersveilige maatregelen - aanvraagportaal nu online

In de loop van dit jaar heeft u van TLV al meerdere berichten gekregen over de subsidies die de Vlaamse Regering voorziet voor bedrijven die investeren in verkeersveilige maatregelen. De lijst met maatregelen die in aanmerking komen werd reeds door de Vlaamse regering bekend gemaakt, evenals de terugbetalingspercentages. Vandaag is ook de website, waarop u de terugbetaling kan aanvragen, operationeel.

Lees verder »

16/11/17 - Verkeersbelasting: zelf aangeven en stopzetten

De invoering van de kilometerheffing zorgde niet voor een volledige afschaffing van de verkeersbelasting. Naast de kilometerheffing blijft de jaarlijkse verkeersbelasting gelden voor voertuigen met een MTM van 12 ton en meer. Voertuigen met een MTM tussen 3,5 ton en 12 ton betalen enkel nog kilometerheffing en geen verkeersbelasting meer.

Lees verder »

17/10/17 - Opening terminals en depots op 13/11

Binnen de haven van Antwerpen geldt er geen algemene regeling inzake de vervangende feestdagen. Ieder bedrijf in de haven bepaalt bijgevolg zelf of de vervangende feestdag op de eerstvolgende werkdag genomen wordt. TLV heeft voor u een overzicht gemaakt van de regeling die op 13 november eerstkomend van toepassing zal zijn op de containerterminals en -depots in de Antwerpse haven. Indien u op andere kaaien moet laden en/of lossen, raden wij u aan op best op voorhand contact op te nemen met de betrokken onderneming om na te gaan of er effectief gewerkt wordt op 13 november.

Lees verder »

09/10/17 - Werken Scheldelaan: vrachtverkeer niet toegelaten op busbaan

De aannemer van AWV heeft in augustus een verharding aangebracht op de middenberm van de Scheldelaan tussen het complex Lillo (nr.12) en de toegangsweg naar Lillo-dorp. Deze middenberm werd aangelegd zodat het collectief vervoer (bussen) in beide rijrichtingen vlot en veilig kan blijven rijden tijdens de werken. Ook het autoverkeer naar Lillo-dorp mag van de middenberm gebruik maken. Er is echter geen vrachtverkeer toegelaten op middenberm omwille van drie redenen.

Lees verder »

08/08/17 - Tweede fase werken Zelzatetunnel (E34) en onderhoudswerken E34 tussen Zelzate en Moerbeke

De renovatie van de Zelzatetunnel in de E34 startte in maart 2017. De opknapbeurt van de tunnelkoker richting kust is achter de rug. In augustus starten de werken in de tunnelkoker richting Antwerpen. Tegelijkertijd voert het agentschap onderhoudswerken uit op de E34 richting Antwerpen tussen Zelzate en Moerbeke. De voorbereidende werken met hinder voor het verkeer starten op woensdag 16 augustus. Alle werken moeten in november achter de rug zijn. Door beide werven samen uit te voeren kan de duur van de hinder aanzienlijk beperkt worden.

Lees verder »

13/07/17 - Werken R2 voor op schema - 3 weken minder hinder

De werken aan de R2 schieten veel beter op dan aanvankelijk gepland. De werken in de richting van de Tijsmanstunnel (fase 1) zullen hierdoor 2 weken eerder afgerond zijn dan voorzien. Er zijn verschillende redenen voor de vlotte vooruitgang van de werf. Ten eerste was de situatie van de ondergrond van de weg merkelijk beter dan bleek uit de eerste testen. Hierdoor heeft de aannemer veel minder grondverbeteringswerken moeten uitvoeren dan voorzien, hetgeen een belangrijke tijdswinst heeft opgeleverd. Daarnaast heeft het overwegend goede weer van de afgelopen weken toegelaten vlot door te werken. Tot slot is er ook met man en macht gewerkt om de werkzaamheden zo snel mogelijk te laten vooruit gaan zodat de hinderperiode kon ingekort worden.

Lees verder »

12/07/17 - Nieuwe verkeerssituatie aan op- en afrittencomplex E17 in Lokeren

De werken op de E17 ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Lokeren zijn halverwege. Op zaterdag 15 juli moeten alle werken afgerond zijn en gaan de op- en afrit van de E17 richting Gent terug open. Op de N47 zelf wijzigt de verkeerssituatie op 14 juli. Verkeer blijft over één rijstrook rijden in elke richting, maar vanaf dan op de noordelijke weghelft. Na het bouwverlof, op 7 augustus (na de avondspits), gaat de afrit Zele van de E17 richting Antwerpen dicht.

Lees verder »

05/07/17 - Uitzonderlijk vervoer Liefkenshoektunnel

Door de werken tussen Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel zijn doortochten van uitzonderlijk vervoer (versmalde rijstroken) richting Nederland niet evident. Om de hinder voor zowel transporteurs van uitzonderlijk vervoer als tunnelgebruikers tot een minimum te beperken, wordt vanaf 5/07/2017 en tijdens fase 1 van de werken gegroepeerde doortochten georganiseerd voor transporten breder dan 3,5 meter.

Lees verder »

28/06/17 - Eén weekend werken op E34 tussen Beveren en Stekene

Van vrijdagavond 30 juni (vanaf 21u) tot maandagochtend 3 juli (6u) gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de E34 tussen de op- en afrittencomplexen Beveren en Kemzeke. In beide richtingen voert het agentschap betonherstellingen uit. Hierdoor zal enkel de linkerrijstrook open zijn voor verkeer. Alle op- en afritten blijven open, maar verkeer moet extra waakzaam zijn bij het in- en uitvoegen. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, voeren we de werken in het weekend uit.

Lees verder »

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif