Persberichten 2017

29/12/17 - Transporteurs zijn stijgende congestie beu: file-uren worden doorgerekend vanaf 2018!

Alle cijfers wijzen uit dat er nog nooit zo veel files waren als in 2017. Een rit van A naar B duurt steeds langer, wat transporteurs ertoe verplicht om hiervoor in 2018 extra aan te rekenen. Die prijsverhoging komt bovenop stijgingen ten gevolge van duurdere lonen en hogere prijzen voor onder andere kilometerheffing. Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) noemt de gevolgen van de congestie dramatisch en herhaalt haar oproep voor echte oplossingen.

Lees verder »

11/12/17 - TLV haalt slag thuis : meerwaarde bij verkoop vrachtwagen ook na 2020 onbelast

In het zomerakkoord had de Federale Regering beslist om de vrijstelling van belasting op meerwaarde bij verkoop van zware bedrijfsvoertuigen af te schaffen. Het systeem dat al bijna 20 jaar bestond, was nochtans dé garantie voor investeringen in een steeds groenere vloot bij transporteurs. Daarom heeft TLV in de afgelopen weken sterk aangedrongen om het systeem alsnog te behouden. De regering is nu TLV gevolgd. TLV is uiterst tevreden met deze beslissing.

Lees verder »

23/11/17 - De waarheid achter controles op sociale dumping bij transporteurs

De sector van het wegtransport kwam begin deze week andermaal in het nieuws in het kader van een controle-actie rond sociale dumping. TLV neemt aanstoot aan het feit dat er de laatste weken al te vaak gegoocheld wordt met termen als uitbuiting, mensenhandel, e.d.m. Ondernemingen die buiten de lijntjes kleuren moeten aangepakt worden, maar de organisatie van de Vlaamse transporteurs maakt zich vooral zorgen over onschuldige transporteurs die mee in het bad getrokken worden. Daarbij gaan media en vakbonden iets te gemakkelijk voorbij aan het echte probleem!

Lees verder »

26/10/17 - TLV niet te spreken over uitbreiding netwerk kilometerheffing

TLV heeft met verbazing in de pers vernomen dat er concrete plannen klaar liggen om het netwerk van betolde wegen in het kader van de kilometerheffing uit te breiden.

Lees verder »

24/10/17 - TLV kritisch over akkoord “gelijk loon voor gelijk werk”

Gisteren bereikten de Europese Ministers van werkgelegenheid een akkoord over de hervorming van de detacheringsrichtlijn. Werknemers die tijdelijk naar een andere lidstaat worden uitgestuurd, hebben vanaf de eerste dag recht op het loon zoals van toepassing in de ontvangende lidstaat. Voor de transportsector werd evenwel nog geen beslissing genomen. De bedoeling is om voor de transportsector een specifieke wetgeving te voorzien. Deze regels zullen verder uitgewerkt worden in de road package, dat binnen het Europees Parlement binnenkort wordt besproken. De nieuwe regels gelden dan ook voorlopig niet in de transportsector.

Lees verder »

12/10/17 - Ook BE-trekkers vallen voortaan onder de kilometerheffing

Gisteren verscheen in het Belgische Staatsblad een omzendbrief van de Vlaamse Belastingdienst met een verduidelijking (uitbreiding) van het materieel toepassingsgebied van de kilometerheffing. De omzendbrief bepaalt dat vanaf 1 januari 2018 ook de zgn. BE-trekkers onder de kilometerheffing vallen. Het gaat hier dus over opleggertrekkende voertuigen (code ”BC” overeenkomstig het Technisch Reglement).

Lees verder »

25/09/17 - We Are Transport: uniek salon en beursconcept voor Belgische wegtransportsector

TLV en FEBIAC hebben beslist om hun krachten als beursorganisatoren te bundelen. Deze beslissing resulteert in de organisatie van een gemeenschappelijk salon: We Are Transport by FEBIAC & TLV. Brussels Expo wordt op 1 en 2 juni 2018 het toneel voor een nieuw topevent voor het wegtransport in België. B2B, betaalbaar, community, doeltreffend en netwerken zijn slechts enkele sleutelbegrippen…

Lees verder »

06/09/17 - Sociaal secretariaat TransDirect en Groep ADMB slaan de handen in elkaar

HR-dienstengroep ADMB en TransDirect, het sociaal secretariaat van beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), sloten deze week een akkoord over een versterkte samenwerking. Vanaf 1 januari 2018 bundelen beide dienstverleners de krachten onder de naam ADMB Sociaal Bureau. Het sociaal secretariaat profileert zich zo meer dan ooit als dé specialist voor de transport- en logistieke sector.

Lees verder »

26/07/17 - TLV tevreden over verlaging vennootschapsbelasting, maar teleurgesteld over gebrek aan lastenverlagingen

Afgelopen nacht heeft de regering Michel een akkoord bereikt over de begroting 2018. De regering nam bovendien een flink aantal fiscale en sociaal-economische maatregelen. TLV toont zich uiteraard zeer tevreden over de verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO’s, maar is teleurgesteld dat de regering geen bijkomende maatregelen nam m.b.t. de loonkostenhandicap van de Belgische (transport en logistieke)bedrijven.

Lees verder »

deMarketeer_TLV_website_Banner word lid_111010.jpg
Vind een transporteur of logistieke dienstverlener

TLNplanner_internet_TLV.gif